Apropå kärnkraft...

...så är alliansen nu enad om att häva nybyggnadsförbudet. Äntligen. Sorgligt nog kommer dock inga statliga pengar att satsas för att subventionera kärnkraften.

-Det är positivt, säger centerpartistiske riksdagsledamoten Sven Bergström, en av de outtröttligaste motståndarna.
– Ingen klarar att bygga ut kärnkraft på kommersiella villkor. Det går att lappa och laga men inte att bygga nytt.

Det här visar bara på vilken vansinnig inställning det gamla Linje 3-gänget har. Hur fan kan "lappa och laga" vara någonting positivt? I motsats till att bygga nytt, säkert och energieffektivt?

Det enda alternativ till kärnkraft som idag är hållbart ur energiförsörjningssynpunkt är vattenkraft.

Vindkraften fungerar inte, eftersom energiuttaget är lågt, anläggningarna är dyra, slitaget högt och den liksom direkt solenergi är väldigt ytkrävande.

Biobränslen i all ära. Men om vi ska elda med organiskt material förutsätter det att vi inte gör större uttag än vad som motsvarar återväxten. Annars gör vi miljöpåverkan på samma sätt som med fossila bränslen.

Och de fossila bränslena - dvs kol, olja och gas som eldas upp och sprutar rökgaser rakt ut i luften - står för 85% av världens energiproduktion. Kärnkraften för 6%.

Så vad är det egentligen vi borde protestera emot? Vad är det egentligen vi borde göra allt vi kan för att avveckla?

Jag kan inte låta bli att undra - såhär i miljötänkets tidevarv - när glömde man egentligen bort att kärnkraften är en ren energikälla? Den släpper inte ut någon CO2. Den släpper inte ut några rökgaser. Allt avfall tas om hand. Och det krävs en olycka för att det ska bli miljö- och hälsofarligt.

Hur i hela världen kan man då heja på "lappa och laga" istället för nybyggt?


Kommentarer

 1. Instämmer helt med dej. Klart bättre att vi har något kärnkraftverk extra jämfört med att importera kolkraft från t.ex Polen.

  SvaraRadera
 2. Nja... Det tar otroliga mängder co2 att få fram uran, och avfallet tar död på skog och är fruktansvärt farligt. Varför inte satsa på vindkraft, som är lika dyrt och totalt ofarligt?

  SvaraRadera
 3. Jag har lärt mig att ifrågasätta. Innan man pratar om hur bra det kommer att bli med utbyggnad av kärnenergiverk kanske det är bra att veta något om det.

  För det första: Kärnenergin står för ungeför hälften av Sveriges energiproduktion, så den blir nog svår att snabbt fasa ut.

  Ett av problemen är slutförvaringen. Det högaktiva avfallet kräver en mycket lång förvaring. Vad händer vid nästa istid om kanske (jag gissar) 20 000 år? Sverige har kanske ett bra system, men vad händer i andra länder?

  Uran måste komma någonstans ifrån. I Sverige vill nog ingen att metallen ska brytas i ett dagbrott närheten av deras bostäder. Nyligen har det varit massiva protester mot prospektering av uran utanför Falköping, min hemstad. Kanada, Australien och Kazakstan är de största uranproducenterna.

  SvaraRadera
 4. Massa och pappersindustrin använder idag 48.7 TWh biobränsle bara från restprodukterna. (Mest returluter,) Fjärrvärmeverken använder 21 TWh trädbränslen, och ca 10 TWh avfall som de bränner upp. Det finns mycket att ta av, det förutsätter dock en minskad export av papper, massa och sågade produkter.

  Vi har fortfarande mycket outnyttjade resurser i form av avfall, rötning av avloppsvatten och rötning av andra biologiska produkter, rötning till skillnad från förbränning snor inte näringsämnena och gör näringsämnena mer lättillgängliga för marken och växterna att ta upp. Allt snack om att elda upp GROT är dock oroväckande, dock har vi en ändå en skog som växer snabbare än avverkningen idag. Avfall, särskilt biologiskt sådant måste vi iaf behandla. Deponering får bara ske i undantag idag. Deponier bidrar dessutom inte till att återföra biologiskt material till naturen.

  SvaraRadera
 5. Ett kärnkraftverk i Bräcke Jämtland vore mums. De anskrämliga kyltornen vänjer man sig vid och ledningarna blir kanske lite långa söderut, men tänk vad el vi skulle få och vad det skulle vara bra för infrastrukturen i södra norrland!

  SvaraRadera
 6. Av kärnkraftens sex procent går två tredjedelar rakt ut i havet eller luften. Kärnkraftens NETTObidrag till energiförsörjningen är 2 à 2.5 procent: 370 GW av totalt c:a 13.000 GW (åtskillig biobränsleeldning oräknad). I BÄSTA fall kan bidraget (globalt) fördubblas - till dess det brytvärda uranet tar slut (om 60-80 år med dagens användning). Således är kärnkraft ingen lösning på klimatproblemet.

  SvaraRadera
 7. Mats Berglund: Vilken process menar du producerar "otroliga mängder" CO2? Brytning eller anrikning? Kan du länka till en källa?

  Analyser som gjorts är samstämmiga om att kärnkraften ger som mest lika låga, oftast lägre, koldioxidutsläpp per kWh än de förnyelsebara energislagen. Framförallt för att anrikningen sker genom den energisnålare gascentrifugprocessen.

  Och vad är det för avfall du pratar om? Bruten uran är ungefär lika radioaktivt som granit! Och undersökningar i Kanada och Ryssland visar att det inte finns några tecken på ökad skogsdöd vid gruvorna.

  SvaraRadera
 8. det är som tidigare sagt kärnavfallet som står för det största problemet med kärnkraft. i sverige har vi inte ens byggt anläggningar för slutförvaring, utan just nu ligger det radioaktiva avfallet på olika ställen i bergen, där de förvaras i ca 50 år vad jag förstått. dock ökas mängden på, och man vill kapsla in avfallet i läckagesäkra kapslar och förvara dem på "säkra" ställen där de sedan förblir tills de förlikat sig med miljön omkring sig(i sveriges fall, i berggrunden).
  När jag läste om detta, visserligen för ungeär 2 år sedan, var sverige det ENDA landet i världen som över huvud taget börjat skissa på slutförvaring åt sitta kärnavfall. och då insett att vi antagligen bara har plats för vårat eget. sverige har väl 8 kärnreaktorer aktiva, hur blir det med frankrike och ryssland som har 5 gånger så många? :S

  Annars tycker jag kärnkraft är bra och effektivt, så länge det också läggs resurser på långsiktiga lösningar på avfallet. vilket det görs i sverige.

  SvaraRadera
 9. Något som jag störs av är att många bara räknar in hur mycket koldioxid som släpps ut av respektive energikälla när man pratar om klimatet. Någon som tänker på att de flesta soporna i världen går direkt till deponi utan att återvinnas? Sverige är dock ett av världens bästa länder på området. Bara en parentes.

  Här är en liten text från förra året av två centerpartister angående avfallet: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Fö218

  SvaraRadera
 10. Svar;
  Nu har jag läst ditt inlägg och enligt mig är det fullständigt korrupt.
  Okej, ordet var utsläpp du kommenterade, men det förekommer varje dag och jag minskar det med att åka buss eller tåg om jag ska lite längre. Jag äter ekologiskt och inge kött. Det vad jag kan göra som privatperson just nu. Men det regeringen nu har gjort är fel. Sverige röstade nej 1980, och idag skiter dom fullständigt i det, skiter i en folkomröstning. Det regeringen inte inser är att det är fel. Om majoriteten av sveriges befolkning anser att kärnkraftverk är ett farligt alternativ, så är de det. Det är så demokrati fungerar, majoriteten har rätt.

  SvaraRadera
 11. Kate: Korrupt?! Vad snackar du om? Har jag tagit emot mutor för att skriva menar du?

  Nåväl. Nu till sakfrågan:
  Inriktningen för avveckling har ju gällt ända sedan omröstningen fram tills nu. Det är ju därför vi sitter med gamla anläggningar och gammal teknik.

  Och om en omröstning skulle hållas idag skulle den inte få det utslaget den fick 1980, var så säker på det. Det är inte 70-talsteknik vi röstar om längre. Och folk har en mycket större miljöförståelse nu. Se t ex (en högst ovetenskaplig) poll i Metro här.

  SvaraRadera
 12. Kärnkraftsivrarna tänker som vanligt inte längre än näsan räcker. Kärnkraft må vara en betydligt säkrare produkt idag än för 30 år sen, men det är fortfarande samma produkt. Den har fortfarande en högst veklig potential till globala katastrofer. Hur liten risken än är, är resultaten av en ev. olycka alldeles för ödestiger.

  Att vattenkraften skulle vara enda alternativet, känns om något som en 80-talsuppfattning.

  Omm man tog bort all propaganda och kapitalistiska intressen kunde vi med lätthet få ut all energi vi någonsin kommer behöva genom koldioxidneutral, i stort sett underhållsfri och absolut riskfri biotermisk energi. (storskalig bergvärme i princip.) Därtill utvecklas nu både solcellsteknik och batteriteknik i en enorm hastighet, vilket ändå kommer göra kärnkraften utdaterad innan det blivit några nya tickande bomber i vårt avlånga land.

  Vindkraft satsas det redan betydligt hårdare på idag, och även där går utveckligen framåt i en rasande fart.

  Som vanligt i Sverige sitter våra självutnämda energi-experter fast i väldigt gammal kunskap från tiden dom själva satt i skolbänken.

  Wake up and smell the coffee...

  SvaraRadera
 13. Kate Wallace:
  Citat: "Sverige röstade nej 1980, och idag skiter dom fullständigt i det, skiter i en folkomröstning. Det regeringen inte inser är att det är fel. Om majoriteten av sveriges befolkning anser att kärnkraftverk är ett farligt alternativ, så är de det. Det är så demokrati fungerar, majoriteten har rätt"

  Kate, din text är korrupt.
  Sverige har en parlamentarisk demokrati, vi har alltså röstat om vilka vi ska överlåta makten till, det vill säga Riksdagen.

  Läs mer här:
  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1514.aspx

  Angående våra folkomröstningar så är de, då det inte gäller grundlagsfrågor, endast rådgivande och därför behöver riksdagen inte tvingas följa dem.

  Läs mer här:
  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6358.aspx

  Folkomröstningen, som är 29 år gammal, skedde i efterdyningen av kärnkraftsolyckan i Harrisburg och kan väl därför anses vara ganska populistiskt färgad.
  Om en ny folkomröstning skulle hållas idag, med tydligare alternativ, är jag långt ifrån övertygad om att kärnkraften skulle möta samma motstånd.

  SvaraRadera
 14. Av en händelse snubblade jag strax efter min tidigare kommentar på ytterligare bevis som stödjer min tes på följande länk:

  http://t360.idg.se/2.8229/1.209206/gigantisk-vindturbin-flyter-pa-magnetfalt?

  SvaraRadera
 15. Calyptratus: Dina gamla linjetrepåstående är klyschor och bullshit. Har du fakta? Det är du som inte tänker. Kan du inte försöka vara seriös? Om man tog bort all propaganda från sådana som du kanske vi skulle kunna få en bättre miljö - till och med i andra länder - och drag i industrin dessutom. Din attityd, som är så typisk för sverigekommunister (och alltså inte för soviet- eller kinakommunister) och blåögda miljöpartister, är så bakåtsträvande; "jag säger nej, jag tar ansvar...". Varken borrhål till Kina eller vindsnurror fixar energibalansen för oss och vår industri. Jag blir så jävvla trött på att fältbiologmuppar som du med erat miljöflum och 80-talsklyschor oftast får tolkningsföreträde. Fattar du inte att vi, Sverige, är ett futtigt litet skitland långt långt norr om europakontinenten nära nordpolen? Vad tycker du vi ska leva av, vi som bor norr om dalälven? Renar och tyska turister?

  Förslag: Vi svenskar brukar ju ta på oss rollen som världssamvete. Samtidigt tycker vi ju att vi är så jävvla bra, tex teknologiskt. Finemang, då bygger vi världens bästa och säkraste kärnkraft - massor av karftverk som försörjer hela Europa flera gånger om (och här är det ju inte så tätbefolkat, så om det smäller är konsekvenserna begränsade). Och så har vi ett urberg som är bergsäkert för slutförvaring (vilket får en att undra varför center-, grön- och kommunisttyper envisas med att hävda att slutförvaringen är det största problemet).

  SvaraRadera
 16. I slutfasen när uranet väl är färdigt utvunnet, förädlat, förpackat och transporterat mellan lagom många kontinenter så är den sista själva energiutvinningsprocessen inte så betungande för miljön. Eftersom det mest är den sistnämnda processen man pratar om så är det klart att folk i okunskap tror att kärnkraften inte påverkar miljön i den grad som den faktiskt gör. Men urangruvorna ligger ju inte i Sverige så varför bry sig?^^

  "Och vad är det för avfall du pratar om? Bruten uran är ungefär lika radioaktivt som granit!"
  Uran i sig är inte så radioaktivt, men efter nedbrytningen så uppkommer sk. urandöttrar som är betydligt mer radioaktiva än det harmoniska Uranet som fanns från början.

  SvaraRadera
 17. Littleme - menar du att uranet börjar sönderfalla först efter brytning??? Grattis!!! du är den förste i världen som påstår dig veta ett sätt att påverka radioaktiva nukliders sönderfall!

  Det uranet började sönderfalla direkt efter det skapades för ett antal miljarder år sedan - även i berget. Det står i radioaktiv jämvikt med sina döttrar i malmen som det bryts ur, dvs. en ny dotter bildas samtidigt som en gammal sönderfaller till bly. När uranet upparbetas renframställs det ur malmen, dvs döttrarna och annan bergsmassa separeras bort. Det rena uranet kommer fortsätta sönderfalla i samma takt som tidigare varvid dotternukliderna växer in igen med tiden. Men du behöver inte oroa dig för att det bildas varken mer eller mindre aktivitet i uranet efter brytning - jag LOVAR dig att mängden döttrar som bildas per tidsenhet är konstant!

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg