Inlägg

Visar inlägg från november, 2010

30 nov: Kåldolmens dag

"Karl XII gillade inte bara krig och elände - han gillade också kåldolmar" förtäljer arrangörerna till morgondagens Kåldolmens dag som på Karl XII:s minnesdag firas i Kungsträdgården - med kåldolmar, kaffe och tal av Herman Lindqvist och Göran Rosenberg m.fl. Huruvida Karl XII verkligen gillade elände låter jag vara osagt. Desto intressantare huruvida han gillade kåldolmar, och i synnerhet om han gjorde det till den grad att han importerade rätten till Sverige, såsom anekdoten säger. Faktum är att Karl XII:s matsedlar är tämligen väl dokumenterade, och där återfinns inga dolmar. Inte heller på hans soldaters matsedlar har man funnit dolmarna listade. Det finns helt enkelt inga belägg för att kåldolmen kom till oss via Karl XII och/eller hans soldater. En annan, inte lika spridd, teori är att dolmarna spreds till oss via de otaliga delegationer från Osmanska riket som vistades i Stockholm mellan 1716 - 1732 för att se till att de lån vi givits av dem betalades til

Vem i Helvete berättar sagor. Del 3.

Det var en gång en kung som hade två döttrar. Kungen blev lite impad av en före detta fåraherde som hette David eftersom denne hade lyckats slunga in en sten i pannan på en förbannat krallig filisté, och sen huggit av hans huvud med ett svärd. Och när kungen därefter hade kallat till sig David så kom han - fortfarande med filisténs huvud i famnen. Fett ballt, tyckte kungen. Så han gjorde David till befälhavare och bjöd sedermera ut sin äldsta dotter, Merav , till honom. -Åh men inte ska väl jag ... sa David, men tackade ja. När det var dags att gifta bort Merav till David så var hon besynnerligt nog redan bortgift till en snubbe från Mechola . Snopet värre. Nu föll det sig dock så att kungens andra dotter, Mikal , var lite betuttad i David. Så kungen bjöd ut henne till honom istället. -Åh men inte ska väl jag ... sa David, men tackade ja. Men se kungen hade baktankar. För plötsligt var han lack på David ... eller om han kanske fortfarande var lite besatt av en ond ande s