Öppna ditt sinne - var lite skeptisk!


Om man - som jag - ofta ifrågasätter andra människors påståenden av det mer otroliga slaget (dvs sådana som brukar handla om healing, homeopati, andemedium osv) får man ofta höra den här meningen:

-Men öppna ditt sinne lite!

Man menar alltså att den som inte accepterar och tror på en häpnadsväckande utsaga utan tillstymmelse till bevis är trångsynt och har ett slutet sinne. Jag brukar då säga att det är precis tvärtom. Och jag brukar försöka förklara det ungefär så här:

  • Om jag ber om något slags bevis för ditt häpnadsväckande påstående, så betyder det att jag är villig att ändra mig om det beviset presenteras. Det är öppensinnigt.

  • Om du, trots att mer rimliga alternativa förklaringar eller rena bevis för motsatsen staplas på hög emot dig, fortfarande hävdar att ditt häpnadsväckande påstående är det korrekta så är det du som vägrar att omvärdera din ståndpunkt. Det är inte öppensinnigt.

  • Vi skulle aldrig låsa in en misstänkt brottsling utan att hans skuld var bevisad. Och vi skulle aldrig köpa en Picasso för priset av en Picasso om det inte var bevisat att den var äkta. Så varför skulle vi köpa (bokstavligt och bildligt) "mediciner", behandlingar, tjänster och påståenden som inte är bevisat sanna? Det är inte fult att fråga efter bevis.

  • Att vara öppensinnig är ingen tävling i vem som kan tro på flest ogrundade påståenden. Då blir man snarare godtrogen och lättlurad. Det är inga positiva egenskaper.

  • Om en given observation (t ex: ett träd har fallit i skogen) kan ha flera möjliga förklaringar så bör man titta på de enklaste och rimligaste först. Att avfärda de rimligaste förklaringarna (t ex: en storm har dragit förbi) till förmån för en mer tillkrånglad och fantastisk (t ex: en arg utomjording har ryckt upp trädet) är inte öppensinnigt. Bara dumt.

  • Bara för att du själv inte är bekant med den rimligare förklaringen betyder det inte att den inte finns. Läs till exempel gärna på om vad cold reading är om nån säger att det där som ditt favorit-andemedium åstadkommer går att göra med hjälp av cold reading. Att vara villig att lära sig mer, det är öppensinnigt.

  • Alla är skeptiska mot nåt. Även om du tror på homeopati kanske du är skeptisk mot amegastaven. Även om du tror på healing kanske du är skeptisk mot andemedium. De som säger just "öppna ditt sinne" är ofta väldigt skeptiska mot vetenskapen samtidigt som de kan ta för sant vad en enskild individ påstår. Det bottnar tyvärr ofta i en okunskap om vad vetenskap är*.

    *Vetenskap är inte EN av flera alternativa metoder vi har för att skaffa kunskap om hur världen fungerar. Vetenskap är samlingsnamnet för alla seriösa metoder vi har för att skaffa kunskap om hur världen fungerar. Och seriösa metoder är sådana där man gjort allt man kan för att få bort möjliga felkällor i utfallet. Felkällor kan vara dåliga mätmetoder, möjligheter till fusk, placeboeffekter och olika bias (de inblandades förutfattade meningar och viljor).

  • Nyfikenhet går hand i hand med öppensinnighet. Den som okritiskt accepterar första bästa utsaga är inte nyfiken.

Den som är skeptisk har satt en lägstanivå för vad man stoppar i huvudet och tror på. Det borgar för att man kan fortsätta vara öppensinnig, skaffa sig nya kunskaper och omvärdera de gamla, under resten av sitt liv.

Den som är oskeptisk kommer att samla på sig en hel massa osanningar, ogrundade påståenden och rent skräp. Och i värsta fall gå omkring och sprida skräpet vidare till andra.

Varför gå omkring och bära på skräp? Öppna ditt sinne och häll ut det.