Om ekologiskt vs. biodynamiskt


"Ekologiskt"
och dess mest kända produktmärkning, KRAV, har för de flesta idag en positiv klang. Vi gillar att handla ekologiska varor, det vill säga varor som har producerats utan användning av växtskyddsmedel, pesticider, antibiotika, konstgödsel eller genmodifiering.

Givetvis dras man med vissa problem i den ekologiska produktionen. Lägre proteininnehåll i grödorna. Marker som efter en tid blir utarmade på näringsämnen. Ca 40% mindre skördar. Högre andel svampangrepp och skadedjur. Vilket sammantaget såklart ger ett högre pris i butiken. Men ambitionen är god, och förhoppningen hos ekologiförespråkare är ändå att denna typ av livsmedelsproduktion är vad som ska ge oss ett hållbarare system i framtiden.

Men, så köper vi också gärna Biodynamiska produkter. "Kusinen" som åker snålskjuts på Ekologisk- och KRAV-märkningens goda namn.

Mest för att vi aldrig orkat sätta oss in i vad biodynamisk betyder.

För beskrivningen av biodynamisk produktion börjar ungefär likadant. Inga bekämpningsmedel och ingen konstgödsel.

Sen tar den en lite annan väg, i form av en viss klärvoajant ockultist från Österrike, astrologi, stjärntecken, metafysik, virvlat vatten, nedgrävda urinblåsor fulla med rölleka, kamomillblommor i tunntarmar, maskrosor i bukhinnor och djurskallar fyllda med ekbark. Detta för att marken ska bli förnuftig och kunna absorbera kosmisk strålning.

Låter det som förnuftigt och harmoniskt naturbruk, eller som voodoo, häxkonster och ren galenskap?

Österrikaren i fråga, och den som kläckte hela grejen, hette Rudolf Steiner (1861-1925). Ett år innan sin död höll han en serie seminarier om hur jordbruk bör gå till - kunskaper som han hade skaffat sig genom telepatiska besök i andevärlden.

Här fick åhörarna bland annat lära sig om de gnomer som bor under jorden och trycker plantorna uppåt. Om Undinerna som hjälper till med knoppningen. Om Sylferna som gör att växterna vissnar. Och om Salamandrarna som ingjuter fröna med den värme de behöver för att gro. Och så givetvis om de bisarra urinblåse- och djurskallepreparaten här ovan.

Det här var väl i och för sig inget häpnadsväckande för att komma från Steiner. Tidigare under sin levnad hade han beskrivit hur människans tidigaste förfäder, Lemurierna, hade geléliknande kroppar och kunde förflytta saker med tanken. Hur människans dåliga tankar och känslor kunde sippra ner i jordens inre och ge upphov till jordbävningar och vulkanutbrott. Hur vi, beroende på hur vi levde vårt liv, reinkarnerades i en uppåtgående eller nedåtgående ras, där afrikaner, asiater, indianer och judar befann sig på en lägre nivå än den germanska rasen.

Ta dig en funderare på allt det här nästa gång du står i butiken med en biodynamisk produkt från till exempel Saltå Kvarn i handen.

Produkten håller säkert en alldeles utmärkt kvalitet. Men de föreställningar och tankar som ligger bakom - de är av allra sämsta sort.


Lite bilder av förberedelser av "preparaten" för biodynamisk odling idag:

Skallar. Ska sannolikt bli preparat nr 505: Småhackade barkbitar av ek läggs i en djurskalle, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi.

Förberedelse av vad som kan vara preparat nr 502: röllekablommor pressas in i urinblåsor från kronhjort, placeras i solen under sommaren, i marken under vintern och grävs upp på våren.

Preparat nr 500: kogödsel i kohorn som grävs ner i marken och förmultnas under vintern.

Vatten virvlas för att påverka "energier" positivt. En klassiker inom många grenar av nyandligheten.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biodynamik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://www.sfweekly.com/2008-11-19/news/voodoo-on-the-vine/
http://www.vof.se/folkvett/20012antroposofi-och-ekofascism
http://counterknowledge.com/2009/01/origin-of-the-specious-race-lies-and-stereotypes-in-steiner%E2%80%99s-anthroposophy/
http://skepticdad.wordpress.com/2008/06/10/rudolph-steiner-anthroposophy-and-waldorf-woo/