VAD i helvete händer här?



Den här bilden förbryllar mig mycket. Exakt vad är det som försiggår? Upplys mig, snälla! Det bästa förslaget vinner en jättebra mp3-låt!