Where's Waldo?
SVAR: Burken är i fickan. Socialstyrelsen informerar: Vaselin går utmärkt att använda som glidmedel i de fall du inte har för avsikt att använda kondom. Vaselin är en petroleumbaserad* produkt och kan därför ha försvagande effekter på gummi. Vid barbackabruk är dock petroleumbaserade glidmedel att föredra över vattenbaserade dito, eftersom de senare avdunstar i kontakt med luft och kan således bli klibbiga/klistriga i områden där kroppsegen lubricering inte äger rum. Detta kan orsaka onödigt stor friktion och efterföjande sveda och/eller ömhet. *Petroleum är detsamma som råolja, det ämne ur vilket även bensin utvinnes.