Apropå kärnkraft...

...så är alliansen nu enad om att häva nybyggnadsförbudet. Äntligen. Sorgligt nog kommer dock inga statliga pengar att satsas för att subventionera kärnkraften.

-Det är positivt, säger centerpartistiske riksdagsledamoten Sven Bergström, en av de outtröttligaste motståndarna.
– Ingen klarar att bygga ut kärnkraft på kommersiella villkor. Det går att lappa och laga men inte att bygga nytt.

Det här visar bara på vilken vansinnig inställning det gamla Linje 3-gänget har. Hur fan kan "lappa och laga" vara någonting positivt? I motsats till att bygga nytt, säkert och energieffektivt?

Det enda alternativ till kärnkraft som idag är hållbart ur energiförsörjningssynpunkt är vattenkraft.

Vindkraften fungerar inte, eftersom energiuttaget är lågt, anläggningarna är dyra, slitaget högt och den liksom direkt solenergi är väldigt ytkrävande.

Biobränslen i all ära. Men om vi ska elda med organiskt material förutsätter det att vi inte gör större uttag än vad som motsvarar återväxten. Annars gör vi miljöpåverkan på samma sätt som med fossila bränslen.

Och de fossila bränslena - dvs kol, olja och gas som eldas upp och sprutar rökgaser rakt ut i luften - står för 85% av världens energiproduktion. Kärnkraften för 6%.

Så vad är det egentligen vi borde protestera emot? Vad är det egentligen vi borde göra allt vi kan för att avveckla?

Jag kan inte låta bli att undra - såhär i miljötänkets tidevarv - när glömde man egentligen bort att kärnkraften är en ren energikälla? Den släpper inte ut någon CO2. Den släpper inte ut några rökgaser. Allt avfall tas om hand. Och det krävs en olycka för att det ska bli miljö- och hälsofarligt.

Hur i hela världen kan man då heja på "lappa och laga" istället för nybyggt?