Påven är en idiot. Kort och gott.

För en tid sedan hävde påven bannlysningen av den förintelseförnekande biskopen Richard Williamson. Men "ångrade" sig senare efter en smärre mediastorm.

Därefter fördömde och bannlyste man mamman och läkarna till den 9-åriga våldtagna flickan i Brasilien, som blev gravid och tvingades genomgå abort. Men tog sedan halvhjärtat tillbaka bannlysningen efter ännu en mediastorm.

Nu besöker påven Afrika och några av världens mest AIDS-drabbade områden, och fäller uttalandet: Kondomer är inte rätt väg - de till och med förvärrar problemen.
Ett uttalande som kan sätta miljoner människors liv i fara.


Hörrödu påven: Du, och din religion och alla dess konservativa anhängare - ni har en alldeles fruktansvärt horribel och vedervärdig människosyn. Den hör hemma på medeltiden, och inte i tvåtusentalet. De här incidenterna visar precis hur farligt det är när man baserar sin värdegrund på mytologi och dogmer, snarare än på förnuft och medmänsklighet.


Ta med er alla andra syndapredikare, kyrkohomofober, jämställdhetsmotståndare och gudsvåldsmånglare, oavsett vilken kollektivistisk gammal vidskepelse de svär sig till, och kryp ner i nån unken och fuktig grotta och göm er. Länge och väl. Jag är så jävla trött på er allihop.


Det finns goda människor som gör goda saker
och onda människor som gör onda saker
men för att goda människor ska göra onda saker, krävs religion

- Steven Weinberg