Dagens länk

Sturmark ställer idag frågan Ska skattemedel finansiera kvacksalveri?

Väldigt intressant läsning! Och svaret är såklart NEJ.