Frifräsarna om homovigslar


Tidningen Dagen frågade häromsistens några frikyrkohöjdare angående homovigslar. Deras svar är anmärkningsvärda, om än alldeles väntade:

"- man ska inte viga homosexuella", "Är det så att staten tvingar oss att viga avsäger vi oss vigselrätten" /Kristina Frisk, överstelöjtnant i Frälsningsarmén

"Samtidigt så tydliggör vi som samfund hållningen att vi inte ska viga homosexuella." /Anders Bengtsson, missionsföreståndare Svenska alliansmissionen

"Fram till dess [beslut i kyrkostyrelsen, 20-21 november] har vi i Missionskyrkan sagt att vi inte ska viga par av samma kön." /Olle Alkholm, kyrkosekreterare i Svenska missionskyrkan

"vårt konsensus är att vi inte viger homosexuella" /Ulf Ekman, Trosrörelsen

"Samfundet har tagit ett beslut om församlingsordning, och i det står det att vigsel ska äga rum mellan man och kvinna." /Knut-Bertil Nyström, Evangeliska frikyrkan

"det beslut som generalkonferensen har tagit är att metodistpastorer inte får viga par av samma kön" /Elisabeth Englund, ordförande i Metodistkyrkan

"Vi har skrivit ihop oss i vigselnämnden så att det uttryckligen står att en vigsel i pingst sker mellan man och kvinna." /Pelle Hörnmark, föreståndare Pingst FFS"Ni ovan citerade och era undersåtar är en sorglig samling bakåtsträvande skitstövlar." /Anders, bloggare på Vem i helvete ... ?!