Eat my snow, eskimo!

Så var snövädret här igen.

Visst har du hört att eskimåerna har hundratals ord för snö? Det exakta antalet i utsagan brukar variera från sjuttio, åttio upp emot tusen när nån vill ta i ordentligt.

Tyvärr är det inte sant. Eskimåernas snöord är ett tiotal. Man gör skillnad på snöns konsistens och om den faller eller ligger på marken och sånt. Ungefär som våra skare, frost, snöflinga, drivsnö och nysnö. Ett tiotal. Då är det plötsligt inte så imponerande längre. Knappt värt att dra över ett glas rödtjut.

Men om jag nu tar ifrån er nåt så vill jag ge tillbaka nåt: För vad vi svenskar har är närmare etthundra ord för att gnugga snö i nåns ansikte.

Det är helt sant. Vi vinner med hästlängder.

Språket i SR P1 gjorde en enkät där 5800 lyssnare fick tala om vad de kallade just detta hyss. Efter summering räknade man till 95 unika ord. Här är ett urval:

"bryna, döpa, gira, gni, gnida, gno, gnosa, grosa, gura, klena, kryna, kröna, mjula, mjöla, molla, mora, mosa, mubba, mudda, mula, mulla, myla, mylla, myra, möla, mölja, mölla, pula, purra, pöla, salta, snöbada, snöbryna, snödoppa, snödränka, snödöpa, snögnögg, snömula, snömulla, snöpudra, snöpula, snöpurra, snötvätta, sylta, tryna, tvätta ..."

Vilket ord man själv använde(r) är väldigt regionalt betingat. Mula tycks dock vara det mest spridda och vanligaste uttrycket. Själv sa jag snöpula. Senare vill jag minnas att purra gjorde entré. Det kanske var lite coolare.

Anledningen till denna ordrikedom är att företeelsen är vanlig i unga år. Men uppemot övre tonåren slutar man i regel att använda ordet. Språkvårdande myndigheter har inte haft något inflytande, och uttrycken är oangripna av det officiella språket. En liten insikt i hur språket fungerar när det i princip bara lever som talspråk.

Intressant. Pluggar du på lite bör du med hygglig träffsäkerhet kunna gissa andras uppväxtort utifrån snöbusuttrycket. Det vore nåt att dra på nästa fest, när eskimåerna kommer på tal.


Slutligen, när vi ändå är på ämnet, vill jag informera om att empiriska studier visar att sannolikheten för att gul snö är öl är väldigt låg. You might not enjoy your slushie. Just saying.


Externa länkar:
SR P1 - Språket den 10 januari
Hexmasters Faktoider - Grönländsk snö