Religion och (o)moral?

Man hör ofta från religiöst håll att ju mer troende ett samhälle är desto mer moraliska tenderar man att vara. Hur är det med den saken egentligen?


(Via Humanistbloggen)


EDIT 23/02: På liknande tema: En tabell över religiositet i USA:s stater ställd mot annan statistik som mord, stöld mm. (Klicka för större vy. Källor till siffrorna i underkant av bilden):