Se hit: Gratis heroin!

(jag hoppas att den klatschiga rubriken lyckades locka hit dig och fånga ditt intresse - för hädanefter blir det allvar)

Dagens Medicin berättar att den första av sitt slag - en klinik där missbrukare kan få sitt heroin gratis - idag öppnar i Köpenhamn.

Föredömligt, anser jag. Och jag hoppas innerligt att det kommer att slå väl ut, både resultat- och opinionsmässigt.

Det här är ett typexempel på när förnuftiga argument tillåts råda över tjurskallig moralism.

Heroinisten tvingas oftast begå brott - stölder, rån, prostitution, handel med droger - för att finansiera sitt eget missbruk. Heroin som substans är billig, men den illegala hanteringen är kostsam. Pengarna som byter hand i köpet av gatudrogerna hamnar hos organiserad brottslighet.

Efter den transaktionen kan så heroinisten skjuta upp sin drog, som man varken vet styrkan på eller vad den är utblandad med, med en ofta skitig och begagnad spruta. Risken för överdos och infektion är överhängande. Varje gång. Varje dag.

Ställ detta mot att komma till en klinik och få en kontrollerad (och gärna fallande) dos heroin, i ren spruta. Att få en kontaktyta mot samhälle och omvårdnad istället för mot organiserad brottslighet och utanförskap.

Men den här typen av argument biter oftast inte på moralpredikarna. De där som gärna och ofta slänger in frasen "sänder signaler" i sina utsagor.

Trams. Vi är alla överens om att heroin i allmänhet och heroinmissbruk i synnerhet är skit. Och ambitionen är otvetydigt den att vi ska ta människor ur detta helvete.

Men det låter sig inte göras så länge de människor det handlar om tvingas ligga i kvartar och skitiga toaletter och skjuta upp sin skitiga drog. Det låter sig inte göras med moralpredikan.

Sprutbytesfrågan är aktuell just nu här hemma i Sverige. Sprutbyte, som beläggs med precis samma stigma av samma moralpredikare, är ett steg i rätt riktning. Men just nu har danskarna kommit längre.