Ey, vad händish? [9 april]

[ ... dvs mediahändelser som intresserar mig men som jag inte hunnit blogga om ... ]

 • Tidningen Dagen berättar om sjuksköterskan i Storbritannien som - precis som alla andra på arbetsplatsen - inte får bära halsband på jobbet eftersom de riskerar att dras av av patienterna.

  Nu var dock denna sjuksköterska kristen och hennes halssmycke var ett krucifix. Hon menade därför att hon inte fick lov att uttrycka sin religion och anmälde sjukhuset för diskriminering. Arbetsdomstolen beslutade dock till sjukhusets fördel. Nu ska sjuksköterskan överklaga i högre instans.

  Det enda roliga i historien var dock att sköterskans namn är Shirley Chaplin. Tihi! Föräldrarna verkar ha humor.


 • SvD berättar att två sensationellt välbehållna skelett från en närmare två miljoner år gammal och tidigare okänd människoart har hittats i Sydafrika. Den ena var en pojke, 10–13 år gammal, den andra en kvinna på drygt 25 år. Det rör sig troligen om mor och son. De har dött då de fallit ner i en 50m djup grotta.

  Puh. Det kan tamejfan inte vara lätt att vara kreationist alltså.


 • Pedofilisoppan inom katolska kyrkan bara fortsätter och fortsätter. Antal pedofilutpekade präster är över 4 000, och antalet barn och ungdomar som utsatts för övergrepp är nära 11 000. Och dessa siffror gäller bara USA. Fall har uppdagats även i Irland, Tyskland, Österrike, Polen, Filippinerna, Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Italien, Kanada, Mexiko, Norge, Schweiz, Storbritannien och Tanzania[*]. I och med att majoriteten av offren är pojkar så tar kyrkan nu krafttag - inte mot pedofiliproblemet - utan mot homosexualitet inom kyrkan.

  Man häpnar. Det här är idioti på högsta nivå. Med den analogin är lösningen på problemet med mäns sexuella övergrepp på kvinnor att ta krafttag mot heterosexualiteten i samhället.


 • Forskare tror sig ha funnit orsaken till nära-döden-upplevelser. Upplevelserna tycks inte orsakas av syrebrist i hjärnan, som man tidigare trott, utan av förhöjda nivåer av koldioxid. Starka känslor av lugn och frid, syner av tunnlar, starkt ljus, konstiga väsen och upplevelser av att ha lämnat kroppen och sett sig själv utifrån, alla har de kopplats till förhöjda halter koldioxid i blodet.

  Hjärnan är sannerligen ett förunderligt ting. Undrar förresten om man blir bakis av CO2?


 • Jim Carrey meddelade häromdagen på sin Twitter att han och Jenny McCarthy går skilda vägar efter fem år tillsammans.

 • Jenny McCarthy låter meddela att hon är förkrossad och att separationen har orsakats av vaccin.


  Nej, det där sista var såklart lögn :-) Men, i det stora hela var detta ungefär vad som händish.