Copernicus är begravd. Länge leve Copernicus.

Den polske astronomen Nicolaus Copernicus (f.1473 - d.1543) slog efter observationer och matematiska beräkningar fast att jorden är ett klot som roterar runt sin egen axel ett varv per dygn, och att den cirkulerar runt solen med ett varv per år.

Det här gick på tvärs med den Romersk-katolska kyrkans dåvarande världsbild med jorden som alltings medelpunkt. Så man bestämde att Copernicus verk var kätterskt, och när han sedermera dog tippade man honom i en omärkt grav under golvet i katedralen i Frombork i Polen.

Nu, 500 år senare, kom man på att det där nog var lite taskigt. Så man plockade upp Copernicus kvarlevor (efter att ha identifierat dem med modern DNA-teknik) och gav honom i lördags en riktig hedersam begravning som den hjälte och det geni han var. Han förärades en grav i svart granit prydd med ett diagram av solsystemet. Han fick också, via ärkebiskop Jozef Zycinski, kyrkans ursäkt för att hans vetenskapliga teorier i så många år hade fördömts.

För det tycker jag de ska ha en stor eloge! Hedervärt!