Ungdomsförbunden om homosexualitet


Apropå religion och homosexualitet ...

Jag läser en artikel om P1-programmet Kalibers granskning av de religiösa ungdomsförbunden.

(Märk väl: ungdomsförbund. Vi snackar alltså inte mossiga gubbar och tanter som dras med förlegad moralism från svunna tider.)

Det här är vad de enligt Kaliber hade att säga om homosexualitet och HBT-personer:

"Vi skulle inte ge [en homosexuell person] en roll där den personen lär ut katolsk tro, vilket är en viktig del av vårt arbete, i och med att den personen då uppenbarligen inte lär ut katolsk tro utan vad den själv tror."
- Alexander Kegel, Sveriges unga katoliker

"Homosexualitet är något som är i grunden fel. Det finns ju en mängd olika saker som har gått snett i världen, och en sak som vi tänker är homosexualitet. Vi uppmuntrar homosexuella att söka själavård och be för att komma över sin homosexualitet."
- Christian Svahn, Evangeliska frikyrkans barn– och ungdomsorganisation

"Från den högsta ledningen så hade det varit med all respekt och kärlek att försöka tillrättavisa och förklara att även om du är homosexuell så ska du försöka hålla dig borta från den synden och leva ditt liv för Gud i stället eller leva ett fläckfritt liv"
- Robert Ablahad, Ungdomsinitiativet inom Syrisk–ortodoxa ärkestiftet

"Sveriges unga muslimer har ingen tydlig åsikt om homosexualitet, däremot är det ju självklart att kärnfamiljen är en central fråga för oss."
- Mohammed Kharraki, Sveriges Unga Muslimer

"Homosexuella bör leva i celibat och avråds från att leva ut homosexualiteten. Själva beteendet kan vi inte acceptera, men vi accepterar människorna."
- Edward Sköllerfalk, Pingst Ung

"Jag tänker att homosexualitet är en synd"
- Peter Lewin, Pingst Ung


I år betalar den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen ut drygt 48 miljoner kronor till de religiösa ungdomsorganisationerna. Under de senaste fem åren har de fått över 238 miljoner i bidrag.

Grundkravet för bidragen är att organisationen verkar för alla människors lika värde och är fri från diskriminering.

Hmm.