Kära sångare, sångerskor och instrumentalister ...

Såhär i juletid med glittriga tevekonserter blir det än mer aktuellt än annars:

Kära sångare, sångerskor och instrumentalister - improvisera inte sönder första rundan på den melodi du framför.


Vad mig anbelangar får du waila och solorunka hur mycket du vill - men var hygglig och sjung/spela igenom melodin så som den är skriven åtminstone en gång. Någon har faktiskt suttit och komponerat den. Kanske lagt ned en hel massa tid och arbete. Och du har antagligen valt att framföra den för att den är bra. Så visa lite respekt.

Kan du inte hålla fan på dig ens till slutet av första refrängen? Använd fraseringen och känslan för att sätta din prägel istället. Eller gör små improvisationer upp till, mellan, eller i slutet av meloditonerna. Men låt bli melodin. Ett enda litet varv. Snälla.