Ge en man en fisk ...


Ge en man en fisk och han är mätt för en dag. Lär honom fiska och han är mätt för livet, säger man ju. Här är olika politiska ideologiers varianter på denna klassiker i min, givetvis obestridligt korrekta, tolkning (från Twitter):