Vad tror en troende på idag?


Jag undrar ofta vad tusan en troende kristen egentligen tror på idag.

Skapelseberättelsen? Den pratande ormen? Noas ark? Att Adam blev 930 år gammal, Noa 950 år, Set 912 år, Enosh 905 år, Kenan 910 år, Lemek 777 år, Metushelach 969 år? Att Moses delade ett hav?

Att Jesus gick på vatten? Att han gjorde vatten till vin? Att han helade en blind, en förlamad, en leprasjuk?

Att han återuppväckte döda och utfodrade 5000 personer med ett par fiskar och bröd? Att han drev ut demoner ur folk och in i svinhjordar och fick den att begå självmord utför ett stup?

Att det i himlen bor en allsmäktig farbror som har skapat allt detta? Som vakar över oss och lyssnar när vi talar telepatiskt med honom? Att han efter vår död belönar oss med salighet om vi följt hans regler, men straffar oss med plågor, eld och tandagnisslan i evighet om vi inte gjort det?

Att det är fullkomligt logiskt att denne evige och allsmäktige farbror valde att göra som mest väsen av sig i Mellanöstern för mellan 5000 och 2000 år sedan, och sedan dess tycks ha tagit siesta?

Att inget kan komma ur intet så därför behövs en skapare - men att denne skapare själv inte har behövt skapas utan bara finns, ur intet?


Kan man seriöst tro på något av detta i en tid när vi vet att jorden är 4,5 miljarder år gammal, att människan bara har funnits de senaste 200 000 åren. Att dagsljuset kommer från vår närmaste stjärna som är en av 400 miljarder andra, bara i vår egen galax. Att antropologi, paleontologi och genetik utom allt tvivel bekräftar att vi utvecklats från encelliga vattenlevande djur till primater till hominider till dagens Homo sapiens sapiens. När vi vet att himlen bara är solens, månens och stjärnornas ljus filtrerad genom vår atmosfär, ett 100 - 1000 km tjockt hölje av kväve och syre, full av flygplan och satelliter och anmärkningsvärt tom på allsmäktiga farbröder.

Det övergår faktiskt mitt förstånd.