Vem i helvete tror inte på evolutionen?

Till vänster: varg. Till höger: hund av rasen russkiy toy.


På någonstans mellan 11 000 - 16 000 år har vargen, Canis lupus (mest troligt en numera utdöd förfader till vår moderna varg) genom avel blivit till hunden, Canis lupus familiaris, som vi känner den idag.

Det kan tyckas som en lång tid, men i perspektivet att jorden är 4,54 miljarder år gammal och att liv har existerat på den i 3,6 av dessa så är ~16 000 år bara ett ögonblick. Och i detta ögonblick av tid har den vilda vargen blivit vita små pälsbollar med koppel och en tant ansluten i andra änden. Till exempel.

Så frågan blir uppenbar: Vem i helvete tror inte på evolutionen?

Ganska många, tyvärr. 20% av svenskarna uppger att de inte tror på evolutionen. Samma siffra i USA är sanslösa 60%.

-Ja men vänta, invänder någon, det är ju människan som har avlat fram hundraserna! Det skulle ju snarare utgöra ett bevis för intelligent design!

Nej, verkligen inte. Människan ligger inte bakom de mutationer som i små små steg har modifierat arvsmassan hos Canis lupus. Människan ligger inte heller bakom de mekanismer för arv och fortplantning som fört den modifierade arvsmassan vidare. Det enda man skulle kunna säga att vi människor varit inne och petat i är urvalet. Och urval sker ändå, utan vår inblandning. Inte ett urval på samma kriterier såklart. Vi kanske ser fördelar med gosig päls och vänligt kynne - medan det i det vilda är andra saker som är fördelaktiga. Men likväl är de urval. I fallet hunden var vi var med och petade i processen; vi skyndade på den och förgrenade den mer än vad naturen skulle ha gjort. Men processen existerar ändå, alldeles oberoende av oss.

-Jo men alltså, invänder nån annan, evolutionen ÄR BARA EN TEORI!

Du förväxlar den vetenskapliga innebörden av ordet teori med den vardagliga. När vi till vardags säger att vi har en teori menar vi oftast nåt vi tror och misstänker men inte har några belägg för. Den beskrivningen når inte ens upp till statusen hypotes i den vetenskapliga världen. En vetenskaplig teori är den förklaringsmodell som inskaffad kunskap, vetenskapliga fynd, vetenskapliga experiment och andra sorters bevis stödjer. Dvs så nära den absoluta sanningen vi kan komma. Som jämförelse: gravitationen är också en teori.

-Okej, säger ytterligare någon [Hur många ÄR dom egentligen?!], men nu är ju faktiskt både hunden och vargen en pälsbeklädd gynnare med ett ben i varje hörn och en känslig nos längst fram bland munnen! Jag kan köpa att det försiggår mikroevolution som ger små förändringar, men inte makroevolution som gör en mollusk till en mammut!

Det finns ingen funktionell skillnad på mikro- och makroevolution. Det är bara vissa evolutionsförnekare som använder begreppen på det sättet. När biologer använder begreppen är det för att definiera storleken på de evolutionära sprången. Makroevolution är bara massor av mikroevolution. Makroevolution är bara mikroevolution under väldigt lång tid. Återigen ... 3,6 MILJARDER ÅR, folks!


Det är väl orimligt att tro att vi någonsin kommer ner i 0% evolutionsskepsis. Men 20% är lite väl högt för ett land med så pass hög kunskapsnivå ... för att inte tala om 60% ... eller som i vissa religiösa kretsar: 92% (Jehovas vittnen). Men man kanske i alla fall vågar hoppas på en förbättring. Nu har ju till och med påven erkänt evolutionen.Faktareferenser:
http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_the_domestic_dog
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Earth
http://en.wikipedia.org/wiki/Life
http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Macroevolution#Misuse