Vem i helvete behöver irrläror? (del 2/3)


Pseudovetenskapens näring

Idag när vi är så upplysta, bekanta med källkritik, har tillgång till så mycket kunskap, tar kvällstidningarnas löpsedlar med flera nypor salt, och är allmänt förnuftiga - hur kan så extraordinära påståenden som homeopati, ayurveda, antroposofi, kristallterapi, healing, zonterapi och andra irrläror leva vidare och frodas?

Jo, de gör det nästan uteslutande genom vad man kallar anekdotisk bevisföring:

Min vän/kusin/moster/kollega har provat X och berättat för mig att det fungerar.

Man har såklart ingen anledning att misstro den närstående. Men att denne talar sanning utifrån sin egen upplevelse och slutledning gör dessvärre inte per automatik själva påståendet sant. Det finns flera logiska fallgropar:
  • Placeboeffekten, dvs att tron på att något ska ha effekt kan göra att kroppen faktiskt själv skapar denna effekt - fastän behandlingen i sig är verkningslös.

  • "Post hoc ergo propter hoc" som är latin och betyder "efter detta, därför på grund av detta". Man drar felaktigt slutsatsen att eftersom åkomman försvann (vilket många åkommor gör av sig själv förr eller senare) efter behandlingen - så var det tack vare den.

  • Confirmation bias, vilket betyder att man verkligen vill att något ska vara sant, och tar därför bara fasta på det som tyder på att det är det, medan det som tyder på motsatsen missas eller ignoreras. Detta kan alltså ske medvetet eller omedvetet.

  • Löften om effekt. Pseudovetenskapliga behandlare drar sig sällan för att lova att du kommer att bli bra, något som den vetenskapliga medicinen i många fall inte kan drista sig att göra. Många patienter finner en trygghet i detta som gör att man lättare faller i någon av ovanstående logiska fällor.

  • Kärlek/beröring/omtanke/mysfaktor. Lite besläktad med den föregående, och faktiskt den svåraste att konkurrera med. Att komma till ett ombonat rum, kanske i någons hem, kanske med väldoftande rökelser, dämpad belysning och musik, där någon ger ett personligt bemötande, uttrycker omtanke, tar sig tid och vidrör, ger självklart en positivare känsla än vårdköer, tråkiga väntrum, kalla instrument och doft av steriliseringssprit - som skolmedicinen tråkigt nog dras med. Detta ökar ytterligare risken för att man faller i någon av ovanstående logiska fällor.

Följaktligen - vännen/kusinen/mostern/kollegan ljuger nog inte för dig, och har inte för avsikt att lura dig. Tvärtom vill man nog bara hjälpa.

Men se upp för de logiska fallgroparna. För det är dom som ger pseudovetenskapen näring.


»Vem i helvete behöver irrläror? (del 1/3) - Vetenskap - en konspiration?
»Vem i helvete behöver irrläror? (del 2/3) - Pseudovetenskapens näring
»Vem i helvete behöver irrläror? (del 3/3) - Men de gör ju ingen skada!