Birro och polaren PetrusHäromsistens skänkte Marcus Birro oss ännu en krönika via Expressen. En samling betraktelser från ett soligt torg i det Rom han har flytt till. Betraktelser och, vad det verkar, ett stycke fakta:
När man grävde på platsen under mäktiga Peterskyrkan hittade man en äldre gammal kyrka där under. Under den hittade man ytterligare en kyrka, från bara några hundra år efter Jesus födelse. På muren som satt samman med kyrkan hade tvåtusen år gammalt klotter sparats. Efter massor av år av forskning och studier runt det där klottret (bara en sådan sak, läste du kulturministern?) kom man fram till att aposteln Petrus verkligen begravdes där. Snacka om Dan Brown på speed. Fast på riktigt!
Jag håller med Birro. Det är verkligen Dan Brown på speed. Självaste aposteln Petrus ur Nya Testamentet. Petrus; klippan. Han som av Jesus fick nycklarna till himmelriket och blev Sankte Per, pärleportens Fadde. Och där låg han alltså. På riktigt.

Men hur "på riktigt" är det egentligen?

Jo, det fanns mycket riktigt en äldre gammal (!) kyrka där Peterskyrkan nu ligger. Nämligen kejsar Konstantins basilika som invigdes år 326. På samma plats låg innan dess påve Anacletus oratorium från första århundradet. Hela rasket byggdes ovanpå en äldre hednisk begravningsplats med underjordiska katakomber.

Vid bygget av basilikan rev man och fyllde igen en stor del av de gamla katakomberna, och utgrävningar har sedan skett vid flera tillfällen. På en vägg i katakomberna som man kallar klotterväggen (the wall of graffiti) har man hittat inskrifter på latin, daterade till 300-400-talet, från de tidiga kristna som besökte platsen. Självklart nämns kristendomens superstars. Däribland Petrus. 

1968 utropade påve Paulus VI att man hittat benen efter en 60-70-årig man, och att det garanterat var kvarlevorna efter aposteln Petrus. För fyndplatsen låg ju ganska precis under Peterskyrkans kupol, och man hade även funnit gyllene tråd och tygfibrer i purpur.

Rätt ålder, glassig outfit och bra plats! Det kan ju inte röra sig om någon annan än självaste Petrus, eller hur?

Nu bestod dock fyndet av ben från fler än en människa. Närmare bestämt fyra stycken. Varav en kvinna. Och benen efter flera olika djur. Benresterna var dessutom tagna från platsen redan 15 år tidigare och hade sedan dess legat i en låda.

Benen sorterades upp och lades i flera genomskinliga plastboxar som placerades i hålrum i väggen, och vips hade man en fantastisk relik. Och, om kyrkan fick säga det själv, ett utomordentligt arkeologiskt bevis för en biblisk person.

Så vem är jag att tvivla på detta? Det kan väl mycket väl röra sig om den verklige Petrus sista viloplats? Visst. Ett stort problem är dock att inga tillförlitliga historiska källor nämner Petrus. Precis det problem som figuren Jesus dras med.

För andra viktiga samtida personer, som Pontius Pilatus, Quirinius, Herodes och kejsar Augustus, finns historiska belägg. Men inte för aposteln Petrus, som enligt kristen historia skulle varit den första påven. Besynnerligt.

Eusebios (263-339) talar om Petrus. Detsamma gör Tertullianus (160-220). Men båda är de kristna kyrkofäder - den ene biskop och polemiker, den andre teolog och apologet. De återger den kristna berättelsen. Precis som kristna gör än idag. Ponera att någon om ett par tusen år råkar gräva upp den gode Birros krönika (på ett tappat USB-minne eller vad det nu kan bli) där det med tyngd och utan tvivel berättas att Petrus begravdes där Peterskyrkan nu står. Utgör den då en pålitlig historisk källa för detta? 

Det kanske är så att Petrus (precis som Jesus) faktiskt får anses vara en mytisk figur tills något annat är bevisat. Och ska man bevisa en mytisk persons faktiska historicitet, begravningsplats och till och med kvarlevor krävs det rejält mycket mer än klotter på en vägg, några benrester och tygfragment.

Men det håller såklart inte Marcus Birro med om.

...

Om det nu skulle råka stå Salpetersyran istället för Peterskyrkan någonstans i det här inlägget så är det inte av vanvördnad för denna magnifika byggnad utan vad rättstavningen i browsern ville ha det till.