Vem i helvete behöver irrläror? (del 3/3)

Men de gör ju ingen skada!

Om nu pseudovetenskapliga behandlingar ibland ger resultat, om än av andra anledningar än de som påstås, varför ska man då motsätta sig dem?

Till att börja med kanske man anser att verksamhet som bygger på falska påståenden är ohederlig. Om resultatet beror på något annat än det som påstås så har man företagit sig en (avsiktlig eller oavsiktlig) manipulation av en annan människa, oavsett om utgången kan ses som något positivt.

Jämför - om jag med olika psykologiska trick skulle manipulera en annan människa till att skänka 1000 kr till Radiohjälpen (en handling som väl i sig är positiv) har jag då verkligen handlat schysst och hederligt? Är det en företeelse du skulle uppmuntra? Eller skulle du kalla det att jag faktiskt har lurat av personen 1000 kr?

Men det som framförallt talar emot de pseudovetenskapliga lärorna är att de faktiskt också gör skada. Vissa preparat har inte genomgått tillräckliga studier, och kan vara rent hälsofarliga (tex har vissa ayurvediska preparat visat sig innehålla kvicksilver och andra tungmetaller).

Värre ändå är när människor med en allvarlig sjukdom har lämnat den vetenskapliga medicinen helt och hållet och har förlitat sig på den alternativa - och detta har fått till följd att sjukdomen förvärrats, ibland så till den grad att man har avlidit.

En alternativbehandlare har alltså utlovat hälsa och bot från en svår sjukdom - fast man inte har några som helst studier som kan visa att det faktiskt fungerar - och har sålt verkningslösa preparat och behandlingar för dyra pengar till en människa i desperation.

Sånt gör mig riktigt ledsen och upprörd.

(Om man vill läsa mer om skadeverkningar till följd av olika pseudovetenskapliga behandlingar kan man besöka sajten What's The Harm?)

Min önskan - och målet med bland annat dessa tre blogginlägg - är att fler människor ska anta en skeptisk och förnuftigt granskande inställning till omvärlden. Att genom livet ha Carl Sagans kloka ord: "Extraordinary claims require extraordinary evidence" (Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis) med sig någonstans i bakhuvudet.

Jag tror det skulle göra omvärlden och samhället gott.


»Vem i helvete behöver irrläror? (del 1/3) - Vetenskap - en konspiration?
»Vem i helvete behöver irrläror? (del 2/3) - Pseudovetenskapens näring
»Vem i helvete behöver irrläror? (del 3/3) - Men de gör ju ingen skada!

Missa inte heller Vem i helvete...?! - Folk tror de galnaste saker...