Vem i helvete är Ankie Bagger?


Jo, Ankie Bagger är en svensk sångerska och artist som rönte sina största framgångar i slutet av 80-talet. Men det Ankie är mest känd för är oenigheten om vilken som är den bästa översättningen av hennes efternamn, som i original är Baggins.

Åke Ohlmarks var den som först lanserade namnet Bagger. Erik Andersson ersatte det sedermera med Secker som han menade låg närmare i betydelse. Detta har kritiserats av bland andra Ahrvid Engholm som menar att Bylte ligger bättre i munnen och är trognare ursprunget.

Ankie själv har valt att inte uttala sig i frågan.Hungrar du efter mer kunskap? Låt Vem i helvete upplysa dig om Bohemerna, Birgit Friggebo, Lykurgos, Pythagoras, Onan, Röntgen, malaria, vandalerna och Carl Friedrich Gauss vettja!