Vad äter jag för nåt kemiskt?

På det alltjämt aktuella temat "kemiskt" vs. "naturligt" måste jag erkänna att jag gillar att käka en sak med följande innehåll:

α-terpinolen, etylbutanoat, 3-carene, etylacetat, etyl 2-butenoat, α-terpinen, α-thujen, dimetylsulfid, limonen, β-caryophyllen, cis-3-hexene-1-ol, hexadecylacetat, 5-butyldihydro-3H-2-furanon, trans-2-hexenal, etyltetradecanoat, α-humulene, sabinen, 2-carene, camphene, etyloctanoate, 4-isopropenyl-1-metylbenzen, 1-hexanol, hexanal, etylhexadecanoate, α-copaen, hexadecanal, etylpropionat, dihydro-5-hexyl-3H-2-furanone, carveol, geranial, etyldecanoat, furfural, butylacetat, metylbutanoate, di-hydro-5-octyl-3H-2-furanone, p-cymene, octadecanal, 6-pentyltetrahydro-2H-pyranon, 2,3-pentandion, 1,1-diethoxyetan, pentadecanal, butylformate, 1-butanol, 5-methylfurfural, etyldodecanoat, 2-acetylfuran, 2-metyl-1-butanol, 4-metylacetophenon, acetaldehyd, cyclohexan ... m.m.

En hel drös med konstiga ämnen alltså. Vissa dessutom rent giftiga. Vad kan det vara för nåt jag äter?

Läs också:
Om E-nummerskräck och "naturliga ingredienser"
Om ekologiskt vs. biodynamiskt
(Innehållsförteckningen från Otherworldly via Medvetenskap)